TED Üniversitesi araştırma görevlisi alımı ön değerlendirme sonuçları açıklanmıştır.