Ön Değerlendirme Sonuç Duyurusu: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi / Araştırma Görevlisi