Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Alımı

TED Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü için "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" çerçevesince Araştırma Görevlisi alınacaktır.

1.    Adayın, “Endüstri Mühendisliği” alanında en az lisans mezunu olması ve bu alanda lisansüstü öğrencisi olması şarttır.

2.    Her adayın, REF : End. Müh. AR-GÖR referans kodu ile,
         - Başvuru dilekçesi
         - Özgeçmişi
         - Yüksek Lisans veya Doktoraya devam ettiğine ilişkin öğrenci belgesi
         - Diploma fotokopisi ve ders dökümü (transcript)
         - ALES sayısal puan (en az 70) çıktısı          - İngilizce düzeyi için KPDS / ÜDS (en az 80) / veya  eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir elektronik kopyalar eklenmiş olarak,
24.02.2012 saat 17:00’ye kadar jobs@tedu.edu.tr adresine başvurması gerekmektedir.

3.      Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur:
         - Son Başvuru Tarihi: 24.02.2012
         - Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 27.02.2012
         - Giriş Sınavı: 29.02.2012, saat 10:00, Müh.-Mim.Fak. Dekanlığı

Giriş Sınavı Sonuçlarının Açıklanması: 01 Mart 2012.