Dekanın Mesajı

TED Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Amacımız, Fakültemizin mezunlarını küreselleşen dünyanın gelecekteki problem çözücüleri ve proje liderleri arasına mesleki etiğe sahip birer profesyonel olarak yerleştirmektir.

Genelde TED Üniversitesinin özelde ise Fakültemizin program yapısı, liberal eğitim anlayışına dayanan, öğrencilerin kendi tercihleri doğrultusunda uzmanlaşmalarına izin veren ve bütünleyici eğitim felsefesini benimseyen öğrenci odaklı bir yapıdır. Eğitim felsefemiz, öğrencilerimizi seminerlere ve disiplinler arası çalışmalara katılmasını teşvik etmeye dayanmakta, onları öğrenen toplulukların birer üyesi olmanın önemini fark ettirmeye ve hazırlayacakları bitirme projeleri ve dosya düzenlemeleri ile kişisel farklılıklarını ortaya çıkarabilme yeteneği kazanmaya yönlendirmektedir. Lisans eğitiminde öğrencilerimizin araştırma süreç ve problemlerini tanımalarını sağlayan ve araştırarak öğrenmelerini teşvik eden yöntemler müfredatımızın ayrılmaz birer parçasıdır.

2012 yılında kurulan TED Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, bugün itibarı ile birbirinden seçkin beş bölümüyle öğrencilerini lisans düzeyinde, uluslararası akreditasyon kuruluşlarınca kabul edilen kalite ve standartlarda, İngilizce mühendislik eğitimi sunmaktadır.

Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik, Endüstri, İnşaat ve Makine Mühendisliği olmak üzere beş mühendislik bölümünden oluşan “Mühendislik Programı"na ortak öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler bu programa Matematik-Fen (MF-4) türünde elde ettikleri başarı puanı ile yerleştirilmektedir. Öğrencilerimiz birinci sınıfı ortak çekirdek programında geçirdikten sonra, ikinci sınıftan itibaren tercih ettikleri mühendislik bölümlerinden birinde eğitimlerine devam etmektedirler. Öğrencilerimizin bu seçimlerinde ilk yıl alacakları genel mühendislik eğitiminin sağlayacağı yönlendirme ve kendi ilgileri belirleyici olmaktadır. Fakültemiz mühendislik bölümlerine yerleşmede, bundan başka herhangi bir ölçüt kullanmamaktayız ve Fakültemizin “Mühendislik Programı”na yerleşen her bir öğrencimize tercih edeceği alanda mühendislik eğitimi vermeyi temel ilke olarak benimsemekteyiz. Öğrencilerimize sağladığımız ilave olanaklarla onlara program değiştirebilme fırsatı tanınmakta ve böylece üniversite yaşamlarının ilk yılı sonunda yapabilecekleri yanlış bir tercihin, onların yaşam boyu mutsuzluk sebebi olmasını engellemeye çalışmaktayız.

Bölümlerimizdeki öğrencilerimize yandal ve çift anadal programlarının yanı sıra, dilerlerse kendi alanlarında ve seçecekleri bir ek alanda genişlik ve derinlik sağlayan seçmeli ders seçenekleri sunmaktayız.

Bugün itibarı ile TED Üniversitesinin çok sayıda Avrupa üniversitesi ile imzalanmış olduğu ERASMUS değişim ortaklığı anlaşması mevcuttur. Bu kapsamda Fakültemizin öğrencileri ERASMUS değişim programlarından faydalanabildikleri gibi, her sene önemli sayılarda Avrupalı öğrenci Üniversitemize değişim öğrencisi olarak gelmektedir.

TEDÜ Mühendislik Fakültesi'nin lisans düzeyindeki eğitiminin temel hedefleri şunlardır:

  • İngilizceyi en üst düzeyde kullanabilen,
  • Mesleki alanının, temel bilgi ve becerilerini edinmiş,
  • Analiz, sentez, tasarım ve uygulama yeteneklerine sahip,
  • Ekip halinde çalışabilen,
  • Öğrenmeyi öğrenmiş ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanmış,
  • Bilgisayarı etkin bir biçimde kullanabilen ve bilgisayar teknolojisinden yararlanmasını bilen mühendisler yetiştirmektir.

Bu hedeflerin gerçekleştiğinden Üniversite bünyesinde öz denetimden sorumlu Kalite Güvence ve Geliştirme Birimimizin katkı ve geri beslemesiyle emin oluyoruz.

Öğrencilerimize kazandırdığımız bu donatıların onların meslek hayatlarına başarılı birer profesyonel olarak başlamasında büyük yardımcıları olacağına eminiz. Mezuniyet aşamasına gelmiş olan öğrencilerimiz, TEDÜ Kariyer Merkezi'nin yapacağı etkinlikler ile meslek hayatlarına hazırlanacak ve yüksek eğitime devam etmeyecek olan öğrencilerimize mezun olmadan iş bulma imkânları yaratılacaktır.

Değerli YGS/LYS adayları:

Bu genel bilgilendirmeden sonra hepinizi TED Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin ayrıcalıklı birer üyesi olmaya davet ediyorum. TED Üniversitesinde geçireceğiniz öğrencilik hayatı size yalnızca mesleki mükemmelliği kazandırmayacak, aynı zamanda gece-gündüz ayırdı olmadan kendinizi sanatsal, kültürel ve entelektüel etkinlikler içerisinde bulacağınız bir “şehir üniversitesi” öğrencisi olma fırsatı sağlayacaktır.

Sizlere sınavlarınızda zihin açıklığı ve başarılar dilerim

 

Prof. Dr. Güney Özcebe
TED Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Dekanı